Acte necesare

 • – Legea asistenţei sociale 1410266166_ACP_PDF 2_file_document
 • 1410266166_ACP_PDF 2_file_documentORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială

  Dosar ajutor social

  Acte necesare pentru intocmirea dosarului de ajutor social

 • – cartile de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei;
 • – certificatul de nastere ale copiilor sub 14 ani;
 • – certificatul de casatorie;
 • – hotarare definitiva privind adoptia, hotararea de incredintare sau de plasament familial minorului;
 • – sentinta de divort;
 • -certificatul de deces al unui membru al familiei solicitante;
 • – adeverinte scolare;
 • – certificat de incadrare intr-o categorie de handicap sau invaliditate sau adeverinta de la medicul specialist pentru persoanele cu afectiuni cronice;
 • – adeverinta eliberata de primaria de domiciliu in cazul in care domiciliul stabil al solicitantului sau a unui membru de familie este in alta localitate din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor social;
 • – adeverinta eliberata de primarie cu terenul detinut;
 • – cupoane de: pensie, alocatie de stat pentru copii, somaj;
 • cupon somaj;
 • adeverinta salarizare;
 • adeverinta AJOFM actualizata din 3 in 3 luni;
 • adeverinta Circa Fiscala;
 •  

   Dosar alocaţie

   Acte necesare pentru acordarea alocatiei pentru copilul nou-nascut;

  • – Cerere tip;
  • – C.I. al mamei;
  • – Certificat nastere copil;
  • – Adeverinta „negatie” in functie de situatie:
  • certificat casatorie;
  • livret familie (actualizat) si xerocopie
  •  

   Acte necesare intocmirii dosarului de alocatie;

  • – acte de identitate (buletin/carte de identitate, certificat de nastere, adeverinte temporare) in original si xerocopie;
  • – livrat de familie ( actualizat ) original si xerocopie;
  • – sentinta de divort, sentinta civila de stabilire a pensiei de intretinere;
  • – adeverinta din care sa rezulte ca nu a mai fost solicitata alocatia complementara, pentru persoanele fara domiciliu in judetul Prahova;
  • – adeverinta pamant de la locul nasterii si domiciliul;
  • – adeverinta Circa Fiscala;
  • – adeverinta de venit (adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte venitul net realizat in luna precedenta depunerii dosarului si mentinerea daca beneficiaza de tichete de masa, valoarea lor, cupon pensii, alocatii de stat, indemnizatii de somaj, adeverinta bursa scolara);
  • – adeverinte scolare pentru elevi;
  • Beneficiaza de alocatie complementara conform OUG 105/2003 si HG nr. 2393/2004 familiile formate din persoana singura si copii in varsta de de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestuia care locuiesc impreuna. Se acorda lunar familiilor daca acestea realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 184 lei. Cuantumul alocatiei monoparentale;

  • – 70 ron pentru 1 copil;
  • – 80 ron pentru 2 copii;
  • – 85 ron pentru 3 copii;
  • – 90 ron pentru 4 sau mai multi copii;

   

  Dosar alocaţie

  Acte necesare intocmirii dosarelor de alocatii familiale complementare

  • – acte de identitate (buletin/ carte de identitate, cartificate de nastere, adeverinte temporare) in original si xerocopie;
  • – livret de familie (actualizat) original si xerocopie;
  • – certificat de casatorie original si xenocopie;
  • – adeverinta din care sa rezulte ca nu a mai fost solicitata alocatia complementara pentru persoanele fara domiciliu in judetul Prahova;
  • – adeverinta pamant de la locul nasterii si domiciliu;
  • – adeverinta Circa Fiscala;
  • – adeverinta de venit (adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte venitul net realizat in luna precedenta depunerii dosarului si mentinerea daca beneficiaza de tichete de masa, valoarea lor, cupon pensii, alocatii de stat, indemnizatii de somaj, adeverinta bursa scolara)
  • – Adeverinte scolare pentru elevi;
  • Beneficiaza de alocatie complementara conform OUG 105/2003 si HG nr. 2393/2004 familiile formate din persoana singura si copii in varsta de de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestuia care locuiesc impreuna. Se acorda lunar familiilor daca acestea realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 423 lei. Cuantumul alocatiei de familie complementara;

  • 50 ron pentru 1 copil;
  • 60 ron pentru 2 copii;
  • 65 ron pentru 3 copii;
  • 70 ron pentru 4 copii;

   

  • – Dosar pentru incadrarea persoanelor cu handicap intr-un anumit grad 1410266166_ACP_PDF 2_file_document
  • – Dosar indemnizatie copil 1410266166_ACP_PDF 2_file_document