Consiliul Local

Actualul consiliu local are 9 membrii si urmatoarea componenta, pe comisii de specialitate.

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economica-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, gospodarire comunala, servicii si comert:

Stanescu Cincinel

Ciocirdel Gheorghe

Vasilescu Octavian Vasile

2. Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, cultura, munca si protectie sociala, protectia copiilor, activitati sportive si de agrement:

Vlad Vasile

Dobrescu Cosmin Claudiu

Cernat Zoica Florentina

3. Comisia pentru administratia publica locala, juridica, de disciplina, apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor, protectia mediului si turism:

Mares Iuliana Dorina

Radu Mihail

Dinu Iuliana Niculina