Consiliul Local

Actualul consiliu local functioneaza in baza Hotararii nr. 15/26.06.2012 si a Hotararii nr.19/26.06.2012, are 9 membrii si urmatoarea componenta, pe comisii de specialitate.

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economica-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarirea comunala, protectia mediului, servicii si comert

Zaharia Florin

Banu Stefan Adrian

Radu Mihail

2. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,activitati sportive si de agrement

Radu Petruta

Alexandru Sorin

Dumitru Jean

3. Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinei si linistei publice si a drepturilor cetatenilor

Dobroteanu Elena

Ciocardel Gheorghe

Popa Ion