Educatie

ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Şcoala în trecut

Din monografia învăţătorului Nicolescu Ioan reiese că prima şcoală înfiinţată în comuna Udreşti, actualmente Tătaru, satul Vai de El a fost în anul 1900 pentru doar 60 de elevi. Din registrul de procese verbale reiese că până în anul 1919 şcoala din Vai de El era singura pentru toată comuna. În acelaşi an s-a înfiinţat şi o nouă şcoală în satul Udreşti, iar în 1922 o altă şcoală în satul Dobrota.
In satul Tătaru, documentele şcolare atesta existenţa invăţământului inainte de anul 1892.
Anul 1926 este foarte important in viaţa şcolară a satului Vai de El deoarece din acel an şi până în anul 1946 s-au perindat învăţători titulari bine pregătiţi , cu multă dragoste de scoală. Procesele verbale din anul 1926 şi până in 1946 de la acesata scoală sunt notate cu calificativele bune şi foarte bine, iar frecvenţa elevilor la cele trei şcoli din comună fiind de 70-90% si promovabilitatea de 60-70%.
La şcoala din satul Vai de El au învăţat fii ai comunei până în anul 1940, când a fost distrusă în întregime de cutremurul din 10 noiembrie 1940, la acea dată şcoala înregistra o populaţie şcolară de peste 250 de elevi. Acesta a fost primul neajuns care a făcut ca învăţătorii să nu stea decât doi, trei ani şi apoi să plece. Din 1940 până în 1946 copiii din satele Vai de El şi Dobrota au învăţat în case particulare, neîncăpătoare pentru numărul de şcolari prezenţi urmând ca din anul 1946 să înveţe în două săli de clasă amenajate în sediul primăriei din satul Vai de El.

Ulterior s-a înfiinţat şcoală şi în satul Siliştea . În anul 1965 s-au dat în folsinţă doua noi localuri de scoala in satul Podgoria şi in satul Tataru, infiinţându-se ciclul gimnazial.Şcolile aveau un număr mare de elevi,pe an ce trecea, încât in perioada 1961-1965 la Şcoala Podgoria se funcţiona cu clase paralele la V-VIII. Erau adunaţi aici elevi din satele: Podgoria, Siliştea, Dobrota, Udreşti, Şiştina. Migrarea populaţiei spre oraş a facut sa inceapa procesul depopulării şi in comuna noastră.În anul şcolar 1975-1976, ciclul gimnazial de la Şcoala Tătaru se desfiinţează, elevii venind la şcoala la Podgoria, acolo ramânând scoala cu ciclul primar.
Din şcolile noastre au plecat elevi care formaţi la studiile superioare duc cu mândrie faima şcolii podgorene.

Şcoala în prezent

invatamant

Şcoala cu clasele I-VIII Podgoria este situată în comuna Tătăru, satul Podgoria, judeţul Prahova şi este singura unitate şcolară din comună în urma comasării la 1 ianuarie 2004 a şcolilor cu clasele I-IV Tătaru şi Siliştea cu Şcoala cu clasele I-VIII Podgoria prin asigurarea transportului elevilor cu un microbuz de transport şcolar primit de la Inspectoratul Şcolar Prahova. Această unitate şcolară funcţionează în două corpuri de clădire unul construit în două etape- două săli de clasă, hol şi cancelarie în anul 1966, patru săli de clasă date în folosinţă în anul 1982 si cel de-al doilea, care include si Gradiniţa cu program normal Podgoria, inaugurat la 15 septembrie 2008.
Elevii Şcolii cu clasele I-VIII Podgoria provin din cele 3 sate componente ale comunei: Podgoria, Tătaru şi Siliştea – fiind aduşi la şcoală de la distanţe de 3-5 km. Corpul profesoral este format din cadre didactice tinere cu pregătire de specialitate (90%), cu grad didactic definitv (50%), grad diadactic II (10%) şi cu gradul didactic I (30%). Acestea aplică noul curriculum, manifestă interes pentru perfecţionare prin participarea la grade didactice sau cursuri diferite, pentru modernizarea procesului instructiv- educativ, pentru introducerea noului în strategiile şi metodele de predare–învaţare–evaluare. Cadrele didactice sunt capabile de performanţe.
Baza materială a Şcolii cu clasele I-VIII Podgoria cuprinde: şase săli de clasă din care două săli pentru ciclul primar şi patru săli pentru ciclul gimnazial, un cabinet de informatica, un cabinet de limba romană, o sală specializată de biologie, o sală specializată de istorie, o sală specializată de chimie-matematică-fizică-ştiinţe, o încăpere destinată bibliotecii care are un fond de carte de 3310 volume, o minisala de sport amenajata in subsolul noii cladiri, calculatoare pentru activitatea administrativa a scolii,echipament Samsung cu scaner, copiator, imprimante.
Mobilierul este nou. Alaturi de şcolaă se află o minibază sportivă în curs de amenajare. În şcoală este apă currentă din sursă proprie-fântână.
Cu toate că numărul elevilor Şcolii cu clasele I-VIII Podgoria este în continuă scădere situatia lor şcolară este bună , elevii şcolii nostre frecventează cursurile liceelor de renume din judeţ.

Activităţi ştiinţifice, cultural-educative şi sportive desfăşurate.

Elevii Şcolii cu clasele I-VIII Podgoria au fost antrenaţi de cadrele didactice la acţiuni cu caracter ştiinţific-educativ şi sportiv din care mentionez:

-simpozioane de omagiere a unor reprezentanţi ai literaturii române: “Omagiu poetului nepereche, Mihai Eminescu”, “Ion Luca Caragiale în literatura romană la 150 de ani de la naştere şi 90 de ani de la moarte”;

-spectacole literar-muzicale închinate Zilei naţionale a României, zilei de 24 Ianuarie, de 8 Martie, de 1 Iunie, de Înalţare sau de 8 noiembrie – hramul bisericii Podgoria;

-sesiuni de referate;

-drumeţii la Ciortea, la Chilii;

-excursii la Lacul Vidraru, Castelul Bran, Peştera Dâmbovicioara, Poiana Braşov, Ploieşti, Bucureşti, Parcul Bucov;

Elevii Şcolii Podgoria au participat anual la olimpiadele şcolare pe obiecte, pe localitate, iar în anul 2001 un elev a participat la olimpiada de istorie pe judeţ.
Începând cu anul şcolar 2003-2004 o parte din elevii şcolii participă la concursul de matematică “Kangourou”.