STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Implementând împreună Strategia de dezvoltare a comunei Tataru vom da cetăţenilor posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine şi de a avea un cuvânt de spus – acţionând împreună cu toate sectoarele comunităţii pentru a crea un viitor cât mai durabil. Acest document este un răspuns al comunităţii şi oferă oportunitatea reală de a identifica şi de a adopta practici ale dezvoltării durabile locale. Cred că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilităţi diferite. Responsabilitatea generaţiei actuale este de a crea o societate durabilă. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de cerinţe pentru o viaţă sănătoasă.Primar, Iuliana Dorina

 

 

 

 

 

 

 

                                         PREZENTARE GENERALA

Suntem constienti ca administratia locala are obligatia sa propuna comunitatii programe pentru reabilitarea zonei, pentru ridicarea nivelului socio-economic al localitatii, pentru cresterea nivelului de trai al cetatenilor. In aceste conditii ne-am propus sa regandim modul de abordare a problemelor comunitatii noastre de asa maniera incat, punand in valoare cat mai bine resursele locale, dar mai ales puterea de munca si initiativa, sa obtinem acumulari cat mai mari care sa fie reflectate in nivelul de trai al comunitatii.dezvoltare-personala

Consideram ca factorul uman este elementul principal prin care identificam oportunitatile dar, mai ales, le punem in valoare. Fara sprijinul intregii comunitati, efortul autoritatii locale nu este intotdeauna incununat de succes sau chiar, poate fi de mai multe ori, supus esecului. Este motivul pentru care dorim sa gandim impreuna, dar mai ales sa punem in practica o strategie de dezvoltare a localitatii noastre pe termen mediu si lung.

Proiectele pe care dorim sa le punem in practica au ca scop imbunatatirea vietii locuitorilor comunei. Aceasta strategie de dezvoltare locala vizeaza o perioada imediat urmatoare si poate fi realizata prin vointa noastra. Scopul acestei strategii este de a demara si finaliza proiectele prin care vom reusi, impreuna, sa modernizam comuna.

Programul de dezvoltare viitor este o suma de proiecte propuse in baza strategiei de dezvoltare.

 

Studiul propune urmatoarele proiecte care sunt absolut necesare pentru dezvoltarea comunei:

-Introducerea/extinderea rețelei de utilități (apă, canalizare, gaz, electricitate) și telecomunicații  (internet)  în mediul rural;

-Modernizarea si extinderea rețelelor de drumuri din interiorul comunei, drumurilor  comunale, judetene,  vicinale,  precum  și  a  drumurilor  agricole  și  forestiere;

-Managementul deseurilor.  Inchideri gropi de gunoi;

-Consiliere agricola,  grup de producatori (cresterea competitivitatii produselor agricole si silvice);

-Dezvoltarea in domeniul productiei de energie  regenerabila;

-Modernizarea si extinderea retelei de iluminat public;

-Pregatire personal administratie inclusiv scoala, dispensar;

-Programe  sociale;

-Administratie  proiecte :  manageri de proiect si echipe;

-Parteneriat Public Privat;

-Conversia funcțională a clădirilor abandonate si punerea  în valoare a arealelor rurale părăsite;

-Achiziționarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice;

-Încurajarea efectuării unor lucrări de îmbunătățiri funciare;

-Sprijinirea dezvoltării turismului în mediul rural, prin crearea/modernizarea structurilor   de cazare și de agrement;

-Investiții  pentru  îmbunătățirea  procesării  produselor  agricole  și  forestiere  şi realizarea de produse cu valoare adăugată ridicată;

-Modernizarea si construirea infrastructurii adecvate pentru practicarea sporturilor (terenuri  sportive,  inclusiv  bazine  de  înot,  amenajări  pentru sporturile de iarnă, ciclism, etc)

-Crearea/modernizarea/extinderea  infrastructurii  de  cazare  și  de  agrement turistic de toate tipurile;

-Construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice.

-Îmbunătățirea valorificării pădurilor prin: refacerea/ extinderea pădurilor, achiziția de echipamente;

-Sprijinirea  infiintarii de IMM-uri si oferire de facilitati;

-Infiintare depozite pentru fructe si produse agricole;

-Sprijinirea initiativelor de creare  a unor asociatii;

-Sustinerea dezvoltarii agriculturii ecologice;

-Crearea si promovarea de branduri locale (prin website, etc.)

-Sprijinirea producatorilor locali la targuri de specialitate;

-Programe de informare a fermierilor referitoare la posibilitatea de a obtine finantari;

-Stabilirea de parteneriate cu alte comune prin crearea de asociatii de dezvoltare intercomunitara;

-Modernizarea exploatațiilor agricole prin: dotare cu echipamente moderne,introducerea  de  noi  tehnologii,  construirea/ modernizarea  clădirilor operaționale;

-Amenajarea de parcuri şi spaţii verzi;

-Modernizarea, extinderea și dotarea bibliotecii din comună;

escalerMonter-300x300

-Modernizarea si dotarea căminelor culturale din mediul rural;

-Reabilitarea,  modernizarea  si  dotarea aferentă  a  așezămintelor culturale, în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial;

-Conservarea patrimoniului și a obiectivelor turistice naturale;

-Valorificarea potențialului turistic  rural  prin: marcaje, amanajare de trasee şi refugii;

-Amenajarea infrastructurii pentru practicarea turismului de aventură;

-Achizitionare de  mobilier pentru spatiile publice;

-Crearea unor laboratoare independente de testare și certificare a produselor agricole și agroalimentare;

-Amplasarea unor spații pentru a încuraja expresia liberă (districte creative);

etape-proiect_400

Metodologia folosita in elaborarea Strategiei respecta urmatoarele principii:

     -validitate stiintifica – procesul de elaborare a documentului trebuie sa respecte cerintele tehnice ale planificarii strategice;
     -principiul coerentei – acesta se refera la corelarea strategiei locale cu documentele de planificare de rang superior precum si cu documente locale;
     -principiul parteneriatului – dezvoltarea unei relatii de colaborare intre administratie si membrii comunitatii locale, element deosebit de important atat in etapa de elaborare a strategiei cat si in cea de implementare;
     -implicarea comunitatii – procesul trebuie sa fie deschis tuturor celor interesati din comunitate;
     -transparenta si obiectivitate – procesul trebuie sa fie transparent si sa reflecte interesele comunitatii ca intreg;
     -coerenta si continuitate – constructia documentului de planificare nu inseamna finalizarea procesului strategic; acest document trebuie sa ramana deschis ideilor si completarilor viitoare (adaptarea periodica a documentului in functie de modificarile care se produc la nivelul comunitatii).

Principalele obiective ale managementului administraţiei publice locale ce trebuie avute in vedere sunt:

  • Menţinerea unei fiscalităţi care să poată fi suportată de cetăţenii comunei, dar care să asigure şi resursele necesare finanţării serviciilor publice ce intră in responsabilitatea şi în competenţa comunei;
  • Fundamentarea, elaborarea, aprobarea şi execuţia unui buget realist, care să permită furnizarea serviciilor publice la timp şi de calitate;
  • Identificarea şi folosirea unor surse alternative de finanţare, care acoperă parţial deficitul de fonduri ale bugetului local;
  • Ştiut fiind faptul că dezvoltarea locală creează atât locuri de muncă, venituri la bugetul local, venituri pentru agenţii economici, pentru persoane fizice şi juridice, implicit creşte gradul de civilizaţie al comunei, trebuie manifestata o preocupare constantă pentru alocarea fondurilor în vederea realizării cu predilecţie a unor lucrări de investiţii şi dotări;
  • Implicarea comunităţii în luarea deciziilor.

 

Factorii de decizie trebuie să ţină seama, în cadrul activităţii proprii, de interesul comun al grupurilor comunitare pentru rezolvarea problemei sau atingerea obiectivului proiectului. Aceşti factori interesaţi pot fi:

– grupuri de interes – sunt cele afectate pozitiv sau negativ de soluţia sau etapele derulării proiectului şi au interes în soluţionarea proiectului (membrii comunităţii).

– grupuri de competenţă – sunt grupurile constituite din specialişti care au cunoştinţe, deţin informaţii şi pot expertiza operaţiile proiectului în derularea să (persoane în cadrul comunităţii care au cunoştinţe de specialitate din domeniul proiectului).

– grupuri de sprijin – sunt constituite din componenţi ai comunităţii sau reprezentanţi ai acestora care, chiar dacă nu au un interes în soluţionarea favorabilă a proiectului, devin susţinători ai acestuia (reprezentanţi ai autorităţilor locale care, deşi nu au interes direct, susţin realizarea proiectelor în baza atribuţiilor de serviciu), ONGuri.

grupuri de decizie – sunt formate din specialişti sau persoane de care depinde luarea unor decizii în ceea ce priveşte îndeplinirea operaţiilor/fazelor proiectului (se regăsesc la nivelul comisiilor administrative şi reprezentanţi ai MIE).

Grupuri de transfer de informaţii şi comunicare – sunt grupurile în afara comunităţilor care deţin informaţii relevante pentru soluţionarea problemelor şi pot ajuta în procesul de transmitere de informaţii (specialiştii pe domenii: facilitatori, proiectanţi, supervizor).